top of page

Telòmers, el rellotge biológic.

Elizabeth Blackburn va guanyar el Premi Nobel pel seu descobriment sobre el teloma humà. Els telòmers representen el rellotge biològic d'ésser humà.


Secuència ADN


El 2009, les biòlogues Elizabeth Blackburn i Carolyn Widney, van guanyar el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina per "la seva descripció molecular dels telòmers i la identificació de l'enzim telomerasa". Els telòmers són regions d'ADN no codificant que es troben als extrems dels cromosomes, la longitud dels quals, a més d'indicar l'esperança de vida, indica l'estat global de salut. Els telòmers mantenen la integritat cromosòmica essencial per perpetuar la salut i la perpetuació de l'espècie, i la seva longitud i conservació té una relació directa amb l'envelliment.


El 2009, les biòlogues Elizabeth Blackburn i Carolyn Widney, van guanyar el Premi Nobel de Fisiologia i Medicina per "la seva descripció molecular dels telòmers i la identificació de l'enzim telomerasa".

L'edat es pot mesurar en edat cronològica i en edat biològica. L´edat cronològica està maracada per la data del nostre naixement. L'edat biològica és l'edat orgànic-funcional del nostre organisme. Per tant, és possible que dues persones tinguen la mateixa edat cronològica però diferent edat biològica. Una de les variants que es tenen en compte per valorar l'edat biològica es basa en la longitud dels telòmers. Quan els telòmers s'escurcen massa deixen de protegir la cèl·lula, i aquesta entra en un estat de senescència o envelliment.


Els telòmers, que es poden considerar com el rellotge biològic de la vida cel·lular, ja que la seva longitud disminueix a mesura que l'organisme envelleix.


Els resultats d'un estudi realitzat per investigadors del CIBEROBN a la Unitat de Nutrició Humana de la URV-IISPV i que va ser publicat a la revista científica Antioxidants mostren que un estil de vida saludable basat en el consum d'aliments propis de la dieta Mediterrània té un paper rellevant en la prevenció de l'escurçament prematur dels telòmers, i aquests són unes de les principals empremtes d'envelliment cel·lular.
Els resultats d'aquesta investigació ens permeten destacar la importància del consum d'aliments característics de la dieta mediterrània per millorar la qualitat de la dieta, endarrerir l'envelliment cel·lular i reduir el risc de patir malalties a través de la prevenció de l'escurçament telomèric”, destaca el investigador principal del CIBEROBN, Jordi Salas, coordinador daquest treball. Prèviament, en un article publicat per la Universitat de Navarra, es va destacar l'existència de diversos estudis que "van trobar associacions positives entre la longitud dels telòmers i l'adherència a la dieta mediterrània i el consum de verdures i fruites. Els resultats obtinguts per a altres nutrients, aliments o patrons dietètics van ser incoherents, encara que sembla que les carns processades, els cereals, l'alcohol i les begudes endolcides podrien estar associats amb telòmers més curts." La conclusió és que "la intervenció dietètica, i en particular la promoció d'una dieta d'estil mediterrani, podria tenir un paper en la protecció de la integritat telomèriSource: https://oldwayspt.org/

 


Comentarios


Los comentarios se han desactivado.
bottom of page